Chiharu Shiota "Six Boats" 2019.02.27- 2019.10.27, GSIX Tokyo